Japansk kultur i CRM Systemets tjänst - Emoji

De flesta har säkert snappat upp att emojierna har Japan som ursprung. Många har en direkt koppling till den japanska kulturen.

I japan har emojier varit självklara under lång tid, redan innan de började användas i telefoner och datorer.

Är man nybörjare i trafiken så har man ett speciellt tecken (?) på bilen under sitt första år, allt för att andra bilförare skall känna till detta och ta hänsyn.

Som kuriosa så finns ett tecken för alla bilförare över 75 år, men detta tecken (”koreisha-märke”) har inte gestaltats i emoji, kanske för att det inte finns någon äldre som propsat på detta då de är inte lika frekventa användare av smarta telefoner eller sociala medier.

I västerländsk kultur är det ofta enklare tecken som används, den vanligaste torde vara ”Smileys” för att beskriva en känsla.

Nu till ett bra sätt att använda dessa tecken i till exempel Microsoft Dynamics 365 sälj eller kundservicemodul.

Om man vill få uppmärksamhet så är tecken ofta bättre än skriven text då man enkelt kan avgöra en betydelse, utan att behöva läsa texten. Men man skall vara restriktiv så det inte blev som på ”den gamla goda tiden” när ordbehandlingsprogrammen gick från 4-5 typsnitt till 10-20 olika. Då blev många dokument nästan oläsliga med många olika typsnitt, olika storlekar och i olika stilar blandat.

Det gäller att tänka efter vad som är viktigt, så att just dessa får den förväntade effekten.

Alla ”texter” i Dynamics kan använda emoji, dessa är Listval (rullgardiner med fasta val) som ofta används för exempelvis Kontoklassificering eller Ärende prioritet. Men man kan också använda det för enskilda entiteter såsom Avtal.

Exempel 1 - Kundklassificering

Om man arbetar med både befintliga och potentiella kunder så kan det ibland vara viktigt att man enkelt som användare kan se vad för konto man för stunden har framför sig, man kan också enkelt på en lista med affärsmöjligheter se vart fokuset på affärerna ligger, är det nya potentiella kunder eller befintliga kunder, man kan också dela upp dessa i nivåer. Exempelvis i potential, storlek på befintlig kund eller annat som är viktigt för att visuellt veta vad man har framför sig.

Detta är i sig självt en speciell kompetens att ta fram just för behovet i er organisation. Ofta blir det en två eller tredimensionell matris för att beskriva hur mycket kunden köper i kombination med ytterligare potential. Det är viktigt att utbilda i dess olika betydelser och framför allt vad det betyder just för er organisation och vad det skall styra i beteenden.

Exempel 1 - Företagskort

⭐️ Prospekt med liten potential

⭐️⭐️ Prospekt med mellan potential

⭐️⭐️ ⭐️ Prospekt med stor potential

 Vidare kan man ju använda andra emojis som exemplevis fyrkanter i olika färger för:

  • Kund med stor ytterligare potential
  • Kund med mellanstor ytterligare potential
  • Kund med liten ytterligare potential
  • Nyckelkonto (speciellt utvalda prospekt och kunder)

Exempel 2 - Ärendeklassificering

På ärenden (support, reklamation, felrapportering etc.) så är det ofta viktigt att veta dess viktighet/svårighetsgrad för kunden. Ofta delar man in dessa i allvarlighetsgrad för kunden med olika tider för att påbörja eller att felet skall vara avhjälpt.

Om man använder Dynamics kundservice så kan systemet leta efter definierade ord i ett mejl, kontrollera kundens avtalsstatus och andra hjälpfunktioner för att automatiskt klassificera ett ärende som kommer in, ofta är det ett förslag som sedan den som börjar arbeta med ärendet manuellt kan klassa om vid behov. Rekommendation här är att använda medalj eller mynt med 1, 2, 3 symboler för:

  • Guld avtal
  • Silver avtal
  • Brons avtal

Alternativt brand emoijis för alvarlighet på ärendet...

Implementera dina D365-projekt helt utan kod

Jag (Stefan Simonsson) har ansvarat för många D365-implementationer genom åren och blir mer och mer förtjust i Workflows.

Just det, gamla hederliga Workflows. Framför allt när det handlar om synkrona ändringar som skall slå igenom

direkt för användarna, finns inte många utmaningar där som inte ett synkront workflow kan lösa.

För att lyckas... läs mer! med en snabb och effektiv implementation så börja med att tänka till ordentligt hur entiteterna (tabellerna) skall

vara relaterade inbördes. Detta blir superviktigt för att senare kunna implementera logiken utan att behöva skriva plugins och annan

kod med massor av overhead.

När det kommer ett behov som inte täcks i standardfunktionerna så blir oftast räddningen att kika på…

Demianrasko’s Workflow Tools for Dynamics 365:

https://github.com/demianrasko/Dynamics-365-Workflow-Tools

I mitt pågående projekt kom ett behov upp att hämta ett värde från en helt orelaterad post i systemet med ett villkor.

En matchning av en kundkod mot en mappningsentitet där kundens kod ska matchas och en annan kod ska hämtas tillbaka och uppdatera kunden.

Hmm, Workflow activity eller plugin via C#, tänkte jag först, sedan kollade jag workflow tools ovan och mycket riktigt så fanns det precis den funktion jag sökte efter…

Query Values

https://github.com/demianrasko/Dynamics-365-Workflow-Tools/blob/master/docs/Query%20Values%20Step.md

Skriv in vilken entitet, vilket villkorsfält, vilket värde som ska matchas (dynamiskt från kunden i detta fall) och vilket värde vi vill ha tillbaka.

Klart. Det som skulle tagit ett flertal timmar i specning, utveckling, kodhantering etc, blev nu löst på 5 minuter istället.

Dessa Workflow tools är en veritabel guldgruva som alla lösningsarkitekter borde ha i sin verktygslåda.

Länge har det varit svårt för användare av CRM-system att faktiskt få till sig de viktigaste aktiviteterna på ett enkelt, tydlig och effektivt sätt. Microsoft har som en del i sin lansering av de nya funktionerna förbättrat aktivitetshanteringen så att det på ett mycket enkelt sätt blir tydlig för den enskilda användaren vilka aktiviteter som behöver utföras. Dessa matas fram i kombination med all tillgänglig information kring aktiviteter oavsett om den är kopplad till ett företag, kontakt, lead eller affärsmöjlighet. Dessutom med anpassade flöden för att man skall göra rätt saker i rätt tid. Kontakta oss så hjälper vi er att sätta i gång funktionen i er nuvarande miljö och läs lite mer om detta samt titta på den korta videon som är med i länken nedan. 

Understand what is sales accelerator | Microsoft Docs

 

Sida 1 av 3

GÖTEBORG
Sockerbruket 15
414 51 Göteborg

STOCKHOLM
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm

KALMAR
Storgatan 28
392 32 Kalmar

MALMÖ
Stjärnplan 3
216 18 Malmö

CERTIFIERINGAR

Image
Image
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Vi använder oss av cookies

En kaka/cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användarens beteende. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • Att webbplatsen innehåller cookies
  • Vad dessa cookies används till
  • Hur cookies kan undvikas

På vår hemsida används cookies för att förbättra navigeringen och upplevelsen av webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.