Vi uppskattar att du besöker Zyncs webbplats. Din personliga integritet och den information du delar är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig.
De personuppgifter som Zync samlar in är begränsad till kontaktuppgifter. Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies).
Vi samlar in uppgifterna för att du ska erhålla någon av de tjänster som tillhandahålls av Zync eller dess tredjepartsleverantörer, såsom information om efterfrågade produkter, nyhetsbrev, seminarier, konferenser eller event.
Zync har vidtagit de rimliga tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.
Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din relation med oss varar, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den samlades in för. Uppgifterna lagras hos Zync eller hos någon av våra samarbetspartners som anlitats för att stödja vår affärsverksamhet. Zync kräver att våra samarbetspartners tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter.
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke (nyhetsbrev och events) och intresseavvägning för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.
Zync kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi använder oss av för att utföra tjänster för vår räkning. Till exempel leverantörer som administrerar registreringar vid event och seminarium. Dessa leverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller dela uppgifterna förutom vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss eller att uppfylla lagkrav.
Om Zync delar dina personuppgifter med någon annan tredje part i enlighet med vad som angetts in denna personuppgiftspolicy, och om dina personuppgifter kommer att överföras till en stat som inte är medlem av EU eller EEA, eller som anses ha tillräckligt skydd av personuppgifter av Europakommissionen, kommer Zync att fullfölja en sådan överföring  enbart om det finns lämpliga garantier, såsom bindande företagspolicy, standardiserade kontraktsklausuler, godkända uppförandekoder eller en godkänd certifieringsmekanism.
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller Zyncs hantering av personuppgifter ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud via privacy@zync.se.
Om du önskar att dina personuppgifter ska raderas, eller om du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta oss via privacy@ync.se.

Observeras att vi kan komma att behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Zync är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.

GÖTEBORG
Sockerbruket 15
414 51 Göteborg

STOCKHOLM
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm

KALMAR
Storgatan 28
392 32 Kalmar

MALMÖ
Stjärnplan 3
216 18 Malmö

CERTIFIERINGAR

Image
Image
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Vi använder oss av cookies

En kaka/cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användarens beteende. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • Att webbplatsen innehåller cookies
  • Vad dessa cookies används till
  • Hur cookies kan undvikas

På vår hemsida används cookies för att förbättra navigeringen och upplevelsen av webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.