CRM - resurs på plats hos kund

De flesta företag och organisationer har redan ett CRM-verktyg som man använder dagligen. Ofta kan det räcka väldigt långt att förvalta och förändra befintligt systemstöd utifrån förändrat sätt att arbeta för att erhålla tillräckligt systemstöd. Normalt har man inte interna resurser som är tillgängliga eller har kompetens att driva det interna projektet mot uppsatta mål. Här kan vi vara en resurs för er att under kortare eller längre tidsperiod vara involverade och driva frågorna med rätt kunskap och erfarenhet i rätt riktning. 

Image

Vi skaffar oss djup förståelse och insikt i er verksamhet och kan leda eller vara del i ert interna förändringsprojekt.

I alla de projekt som Zync driver jobbar vi agilt och tillsammans med er som kund för att nå snabba, korrekta och effektiva resultat inom budget/tidplan.

CRM projekt kräver ofta kundinterna resurser som kan driva kravställning, upphandling samt genomförande av implementation och förändringsarbete. Här erbjuder vi konsulter som sitter hos er och tar ansvar som en intern resurs. Vi erbjuder systemarkitekter, utvecklare, supportpersonal samt även projektledare som har lång erfarenhet av ta fram CRM och säljstrategier och nya arbetssätt.

.

Nuläge och Behov

Vad behöver genomföras i det korta och långa perspektivet och hur fungerar nuvarande system i relation till detta. Här sätter vi tillsammans en grund för hur vi skall arbeta tillsammans och en projektplan för att komma vidare med insatser och åtgärder.

Förvaltningsplan

Hur skall vi förvalta vår nuvarande lösning och säkerställa att den möter grundkraven och hur driver vi förändringsarbetet vidare mot önskat läge? Projektledning av interna och externa resurser för uppfyllnad av planen.

Projektledning

Vi är del av eller ansvarar för att driva projektet internt och externt för att uppnå det mål som är uppsatta. Innefattar analys, kravinhämtning, leverans, uppföljning och rapportering mot styrgrupp och intressenter. 

Efterlevnad och styrning

Säkerställa att alla arbetar på samma sätt, har stöd förde frågor som finns samt mäter och följer upp resultat av arbete i CRM-system och mot definierade arbetssätt. Hantering av ändringar och vidare tillämning.

GÖTEBORG
Sockerbruket 15
414 51 Göteborg

STOCKHOLM
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm

KALMAR
Storgatan 28
392 32 Kalmar

MALMÖ
Stjärnplan 3
216 18 Malmö

CERTIFIERINGAR

Image
Image
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Vi använder oss av cookies

En kaka/cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användarens beteende. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • Att webbplatsen innehåller cookies
  • Vad dessa cookies används till
  • Hur cookies kan undvikas

På vår hemsida används cookies för att förbättra navigeringen och upplevelsen av webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser.